Pracovní lékařství

   Pracovní lékařství


Úvod
A: Studující všeob. lékařství, lékaři
1. Nemoci z povolání obecně
1.1. Základní pojmy
1.2. Posuzování NzP
1.3. Seznam NzP
1.4. Odškodňování NzP
2. Onemocnění horních končetin
3. Onemocnění z vibrací
3.1. Riziko
3.2. Onemocnění cév
3.2.1. Kazuistiky k tématu
3.2.2. Materiály k inf. souhlasům pacienta
3.2.2.1. Prstová pletysmografie, chladový vodní test
3.2.2.2. Prstová pletysmografie, chladový vodní test
3.3 Poškození nervů
3.3.1 EMG
3.4. Nemoci kostí a kloubů
3.5. Prevence
4. Onemocnění z přetěžování
4.1. Riziko
4.2. Nemoci šlach, svalů, kloubů
4.2.1. Diagnostika, klinický obraz onemocnění svalů a šlach
4.2.1.1. Tenzopatie rotátorové manžety ramenního kloubu
4.2.1.2. Entezopatie
4.2.1.3. Aseptické záněty šlach a šlachových pochev
4.2.2. Izolované artrózy.diagnostika, klinický obraz
4:2.3. Posudková kritéria
4.2.3.1. Ramenní kloub
4.2.3.2. Loketní kloub
4.2.3.3. Předloktí, zápěstí, ruka
4.3. Poškození nervů
4.4. Nemoci tíhových váčků
4.5. Prevence
6. Test znalostí A
B. Odborníci nelékaři
1. Nemoci z povolání obecně
1.1. Základní pojmy
1.2. Posuzování NzP
1.3. Seznam NzP
1.4. Odškodňování NzP
2. Onemocnění horních končetin
3. Onemocnění z vibrací
3.1. Riziko
3.2. Onemocnění cév
3.2.1. Kazuistiky k tématu
3.2.2. Materiály k inf. souhlasům pacienta
3.2.2.1. Prstová pletysmografie, chladový vodní test
3.2.2.2. Prstová pletysmografie, chladový vodní test
3.3 Poškození nervů
3.4. Nemoci kostí a kloubů
3.5. Prevence
4. Onemocnění z přetěžování
4.1. Riziko
4.2. Nemoci šlach, svalů, kloubů
4.3. Poškození nervů
4.4. Nemoci tíhových váčků
4.5. Prevence
7. Test znalostí B
Použité videosekvence
VIDEOGALERIE
Práce v kamenolomu
1. Šťípač kamene
2. Lamač kamene
3. Plátkař
Práce lesního dělníka
4. Lesní dělník
Práce s křovinořezem
5. Křovinořez
Práce ve slévárenském provozu
6. Ruční formíř
7. Tavení hliníku
8. Odlévání do forem.
9. Odlévání do kokil
10. Odlévání do kokil 2
11. Vytloukání jader
12. Pásová pila
13. Stojanová bruska
14. Ruční bruska
Montáž elektromotorů
15. Ruční vkládání cívek
16. Zapojování a obšívání vinutí
17. Strojní zatahování vinutí
18. Dokompletace vinutí
Kazuistiky a studie
Použité zdroje
Autoři
Technické info


© 2008 Klinika pracovního lékařství UP Olomouc